Bawncophnak minung ci in nau 30 suak zo

Bawncophnak minung ci in nau 30 suak zo

MailOnline: 5 June 2013modified babies

Genetically modified babies

Laivum ah minungci (Gene) rawi cop hnak minung piang thu 5 June 2013 nia ah laivum mipui in ling tuhin phuang ii.

Mithiam te pawl in amah te daihhnak minung ci dang dang rawi in a bawnhnak nau heh 30 suak zo ai a harhdam ngai thu United State ah phuang le a ram mipui ca thu eel dunhnak poimawh roh ah cang ii.

Tun tian mithiam te bawncop in suakhnak naupang te heh a ci siik le nu le pa 3 ai ci (Gene) tel ii.

Tun naai kum 3 song ah mithiam te bawnhnak nau heh 15 suak zo thu heh USA ram ai Institute for Reproductive Medicine and Science of St Barnabas tlawng ai mithiam te pawl in phuang ii.

Nau heh nau nai thil lo nupang te song ah khang ruai ii. Nu song ah a thunhnak ci song ah nu dang pakhat ai ci khat thun beet ai cetin nu ai ci heh keuh le nau piang i hang. Hetin mi 3 ai ci heh nau pakhat ah umh ai cia heh he nau in fa nai sin lekhaw keng tel thil ti ii.

Hetih bang ai minung ci heh daih bangin rem thil ai daih lo hnak lo in daihhnak thun thil hang maan tun hnua ah minung haat roh le fim roh roh khai suak ruai thil tuh maan lauhnak tam ngai suak ruai ii.

English in thula siar beet hiam te ca:

Tagged

Only registered users can comment.