Wed. May 22nd, 2024

ZANNIAT.COM website heh Zanniat pon in website domain suak hmasaber ii. A hmasa ah zanniat.com in panhnak hnawta ah www.zanniat.info in thleng leh ii.

He website heh Zanniat Youth Organization – Zanniat Mino Pawlkom (ZYO-ZMP) tawlrelhnak in dinhhnak i. Internet website ah Zanniat pon in thuthang le thula te siar thil tuhin tumtahhnak ii.

Website ai thula le thuthang te heh laai hlattu te zalenhnak in hlathnak ii le website ai thula veksen heh ZYO-ZMP ai hmudaan le thusuak i sek lo ii.

He Website ah thuthang le thula te hlat tio tuh in naper tlang hiam umh le singkhaw per tlang tuhin sawmdun ii sing. Kin thulinghnak le daihsahdunhnak hmang in midang te ca thil pha bawn nga sing.

E-mail: zanniat.com@gmail.com