Zanniat Thuthang
ZPTP (Zanniat Phunsang Tlawngta Pawlkom) ding ngom ai konghoitu te

ZPTP (Zanniat Phunsang Tlawngta Pawlkom) ding ngom ai konghoitu te

Z.P.T.P a hmasaber konghoi tu OB le EC te pawl ====================================================== A hnua lam ai ding te pawl: Leng Khin Sui Leng Van Awi Hnem Khim Leng Van Nun Thiang Val Ram Eng Mawi (Vice. Pre.) Leng Marry Lal Than Mawi A to te pawl: Leng Lal Nuam Sui (Tre.)

Read more
Ramsong ah Zanniat Community (ZC) ding

Ramsong ah Zanniat Community (ZC) ding

Ramsong ah Zanniat Community (ZC) ding thu a hnia ai bangin thuthanhnak umh ii. Zanniat Community ding suak hang i sing. Pathian ninghiohnak in Meeting khai tluang ngai in ben i sing. Meeting kai tu mipum 64 kin khim i. Pathian in kin Zanniat mi hmuifu kin pe tu amam

Read more
ZANNIAT DINHMUN RUATIN TUNGDING SAL KIN KUL

ZANNIAT DINHMUN RUATIN TUNGDING SAL KIN KUL

Tunah Zanniatram ah raltho in vansang in kin umh, kin har, kin zonzai, kin thi lianglo teng ii. Tun bang in zaiman kin cang tihnak thu heh thupui ber ruat hal lo le singkhaw hmailam ah kon kin hleng tuh cuang lo ii. Zanniat miuk Pu Hlur Hmung ai fapa

Read more
ZHP Kalay pawlkom ding thu

ZHP Kalay pawlkom ding thu

June 29, 2021 nia ah Zanniat Humhim Pawlkom Kalaymo (ZHP Kalaymo) ding thu phuang ii. Pawlkom ai pervo nai te: President : Pa Tawk Za Lian (09400538954) Vice President: (1) Pa Van Oak Lian (09451177788), (2) Pa No San Uk (09795534804) Secretary: Pa Peter Wright (09400419690) Asst. Secretary: (1) Pa

Read more
International Zanniatram Humhim Pawlkom (IZHP) ding

International Zanniatram Humhim Pawlkom (IZHP) ding

Ramsong ah cozah le mipui karlak buaihnak maanin Zanniatram huap in humhimdun kul dinhmun in umh ii. March 30, 2021 nia ah Zanniatram le Sagaingram karlak khua lakah Tatmawdaw le mipui thawn maithal in kaapdunhnak tian in rin hleng ai, Zanniatram lam in bawm kul in umh ai, Zanniatram mi

Read more
ZHP (Zanniatram Humhim Pawlkom) Laitlang ah ding pan thu

ZHP (Zanniatram Humhim Pawlkom) Laitlang ah ding pan thu

Zanniatram Humhim Pawlkom (ZHP) Ding Hampandan *********************** Avai (1) hnak Meeting Ania – April 4,2021 Ahmun -Lumte Acan -3:04 pm Meeting teltu pawl ——————– 1. Pa Sai Lian Thang @ Thangboo – Falam 2. Pa Con Bawi – Webula 3. Pa Phun Uk – Webula 4. Pa Thawng Kip –

Read more
Pu Terrace San Mawi Nikhuai in Chairman of Chin State Administrative Council pervo ngah

Pu Terrace San Mawi Nikhuai in Chairman of Chin State Administrative Council pervo ngah

Pu Terrace San Mawi Nikhwe (Nikhuai) heh Kawlram ai Administrative Council in Chin state huap ca Administrative Council President i tuhin Chief Justice of the High Court pervo heh February 2, 2021 nia ah pe ii. Pu San Mawi heh Laitlang ai Zanniat ram song ah Lumte khua te ii

Read more
Laivum huap in Zanniat Community Ding tuh

Laivum huap in Zanniat Community Ding tuh

Zanniat veksen huap in Pawlkom ding tuhin August 22, 2020 nia ah Global Zanniat Christian Fellowship (GZCF), Zanniat Social Welfare (ZSW), Zanniat Literature and Culture Committee (ZLCC) le Zanniat Christian Mineu Pawlkom (ZCMP) in totlang in Zanniat huap in pawlkom pakhat ding tuhin lungkhim tlang ai, Cangsuak Committee khiah a

Read more
2020 Gen Election Falam Pyine No. 1 Result

2020 Gen Election Falam Pyine No. 1 Result

2020 election Zanniat ram Pyinee No – 1 **************************** Zanniat ram Vote um zat = 3498 Vote song in 1.Tawk Za Lian (CNLD) – 838 2. U Ral Hnin (NLD) – 2251 3. U Cung Bik (USDP ) – 281 4. U Con Kheng (Bulpak) – 128 1. Humli uksuh

Read more
Zai man Kawl party, tin ko? Zai man Chin Party, tin ko?

Zai man Kawl party, tin ko? Zai man Chin Party, tin ko?

Laingantu: Salai Sai Lian Thang (Thangboo) Pawlkom pakhat kin sikfang in aham panhmun sik in ciatu zai pawlkom khia tu cia pawlkom tin rel de i sing. Thuthimhnak in Zanniat pawlkom khiah Unau dang ten Chin pawlkom tin ko awngkel lo ai Zanniat pawlkom tin ko de ii. zai man

Read more