Nun cak puipa Covid-19 khamhnak si dawt hnua ni hnih ah thi in tawk

Portugal ram ai kum 41 upa fa pahnih nai nu khiah ur nai lo napui Covid-19 khamhnak si dawt ben hnua ni hnih ah thi lio ii.

A thitu khiah Sonia Acevedo ii ai, Portugal ram ai Porto sizung ai pediatric lam ah naper ii. He nu khiah Pfizer BioNTech in bawnhnak covid-19 khamhnak si khiah Dec. 30, 2020 nia ah dawt ii. He si dawt ben ah a Facebook ah ur khamhnak si ngah zo tiin hmai hup niu thawn a zuk taar cih fawm ii. He si a dawt tian in a nun cak hlen ii. Ikhalkhaw, 2021 kum thar nia ah a songkhat te thawn zanfak hiam ngai in a ai ben hnua a tlangval hnen ah feh ai, January 1 nia ah a thi in tawk lio menma ii.

He nu ai tetu pa in a fanu heh zu ding awng lo, rong nazong ai thai zel lo pawl ii ai, a nun cak hlen ai, a thi hnak san ber ling i hiam, ti ve ii.

Pfizer vaccine (covid-19 khamhnak si) khiah mangrau ngai in cozah in sianghnak heh bawnhnak ii ai, FDA in hmang tlak in pomhnak si i lai lo ii.

 

Hetin Pfizer si in mi thi thu umh lianglo thu ah he company in zai thu khai rel fianghnak le phuanghnak nai lai lo ii.

Only registered users can comment.