Science & Thilmak
Hlanlai kum 2000 dung ai laihnia ti lunghnak tikhur

Hlanlai kum 2000 dung ai laihnia ti lunghnak tikhur

Read more
Tluang ngaiin SpaceX rocket lailung ah khop

Tluang ngaiin SpaceX rocket lailung ah khop

Tluanthu ah a hmasaber hnak van lam ah private company in rocket kaaphnak van ah satellite hlat ben hnua lailung ah him ngaiin khop ruai thilhnak tun fangin a takin cang hang ii. USA ram ai SpaceX company heh van lam fehhnak tuh vanzuang le rocket lam banhnak ii le

Read more

  NASA ai Mars lailung heeltu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) in tun ah Mars lailung ah ti luang hlen lai tihnak a tawk thu phuang ii. MRO in zuk siikhnak spectrometer hmangin Mars ai lailung ai thil umhnak te siik thil ai he lailung ai rawn le tiva bang ai umhmun

Read more
NASA: Sept 28 nia Hlapa thisan bang a cang lai LIVE in siik thil tuh

NASA: Sept 28 nia Hlapa thisan bang a cang lai LIVE in siik thil tuh

September 28, 2015 nia ah van ai hlapa khiah ni 365 song ah avai 4hnak le a hnawtaber thisan bangin a san tuh nia ii. NASA in van ai hlapa thisan bangin a cang lai heh internet ah video in a cang lai rori lar ruai tuh ii. North America

Read more
Israel in California state ca ti ding pha bawn sah

Israel in California state ca ti ding pha bawn sah

USA ram ai California state ah tun heh kum 4 khuasaang tlung hang maanin ti nai loin roh ngaiin a buaihnak Israel thiamhnak hmangin tipuithuanthum ai ti al heh ti ding pha in bawn sah tuh ii. Ti al heh ti ding pha in bawndan heh desalination tiin ko ai

Read more
Buddhist zuk song ah minung ruang tawk

Buddhist zuk song ah minung ruang tawk

1100 AD le 1200 AD karlak ai Buddha zuk heh CT scan le endoscopy in Netherlands ram ah nikum ah siik ai cetan a larhnak tu a songah Buddhist/Phungki Liuquan ruang umh hlen ii. Buddhist sanghnak ah a Buddhist dinhmun sang te pawl khiah a thi fangin a tiksa heh

Read more
Ozone hnawmhnak pha tete hang

Ozone hnawmhnak pha tete hang

    Antarctica khawmual vum ai Ozone hlivua paai rianro hnak tun a pha pan thu UN ai scientist te pawl in phuang hang ii. He thuphuanghnak ah 2000 kum dung pah tunhlan kum 20 song ai kua sinsin hnak Ozone heh danglam lovin umh ii. Cetin 2006 kum an

Read more
Australian mithiam te pawl in Vitamin A in dimhnak banhla ci thar bawn suak

Australian mithiam te pawl in Vitamin A in dimhnak banhla ci thar bawn suak

2020 kum ah genetic engineering hmangin bawnhnak Vitamin A in dimhnak banhla heh Africa ram ai vitamin sam minung million tam roh te nuncakhnak tuhin hmang pan tuh thu Australia mithiam te pawl in phuang ii. He thilthar heh Queensland University of Technoloty (QUT) in bawn ai Melinda Gates Foundation

Read more
2025 ah Mars lailung ah minung umh tuh hang

2025 ah Mars lailung ah minung umh tuh hang

[portfolio_slideshow] 2025 kum ah Mars lailung ah minung umh tuhin mithiam te pawl zuam tlang ii. Tun laivum ah mi 2500 song in mi 24-40 dung ril tuhin a feh hiam te hming lang teng ai tun a ril tuhhnak te songin a tam ber heh US mi ii ai

Read more
Canada ah Heartbleed bug in buai

Canada ah Heartbleed bug in buai

Tun teng Canada ram ah kum siar a naihnak acozah hnen ah Siah (Tax) pehnak ngah leh thilhnak a bawn caan ii. Office ah feh kul loin mah niu in internet hmangin kum khat song ai sumsaw ngahhnak te acozah hnen ah rel thil ii. Hetih teng fangin internet lam

Read more