Mars Reconnaissance Orbiter

Mars Reconnaissance Orbiter

 

2540

Mars lailung ai rawn le tiva bang ti luang hmun

NASA ai Mars lailung heeltu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) in tun ah Mars lailung ah ti luang hlen lai tihnak a tawk thu phuang ii.

MRO in zuk siikhnak spectrometer hmangin Mars ai lailung ai thil umhnak te siik thil ai he lailung ai rawn le tiva bang ai umhmun khiah phan tak ngaiin siik ii. He rawn bang ti luang hmun bang tam ngai khiah Mars nikhua heh 23 Celsius (10 degree Fahrenheit) dung i fangin hmu thil ai cia hnak in nikhua dap lekhaw paai kio de ii.

MRO heh 2006 kum an tuntian Mars lailung heel in amah ai telhnak science thilri phun ruk hmangin cat loin cuan ii. Tun ah Mars ah ti a tawkhnak heh NASA ai thil thar poimahw a tawkhnak lak ah poimawh ber ah cang ii.
15-032

Hlanlai ah Mars lailung ah hetin ti in dim awng

NASA in Mars lailung ah tunhlan 4.3 billion dung ah ti tam ngai umh awng ai feet 450 (meter 137) tian thuk awng ii. Marsa lailung a hrek dung tu ti in khuh sio tuh ai a thuuk hmun heh kilometer 1.6 tian i thai tiin phuang ii.

Science lam in nunhnak umhnak tuhin ti (water) heh a poimawh ber in hmu ai Mars ah ti umh awng maanin kin lailung bang nunhnak nai umh thai ti ii. Ciamaanin van ah nunhnak tawk hiamin a so sinsin ii.

Only registered users can comment.