Wed. Feb 21st, 2024
noah

Philadelphia ai Penn Museum (Thil hlun dahhmun) ai scientist te pawl in tunhlan kum 6,500 dung ai minung ruh heh Bible song ai Ur khuapui ah tawk ii. He minung ruh heh Bible ai Noah i tuhin ruat ai Noah tiin ko ii. Ur khuapui heh tun ai Iraq ram ah umh ai he ram heh tunhlan Sumer miphun te pawl umh hmun ii le amah te tluanthu ah laivum huap tilik hleng awng ai he siathnak lakin luat umh thu umh ii. Cia heh Bible ai tilik thula thawn bangdunhnak tam ngai ii. Mite relhnak ah Sumer te pawl in tluanthu nai hmasa ai cia hnua kum 1000 hnua lam ah Bible ah telhnak ti ii.

He minung ruh siikin pasal ii ai mi nuncak lai teng, tar lai lo ii le kuang song ah kum 85 umh zo ai amah thawn telhnak laai poimawh te pawl paai sek zo ii. Inapui tun naai Philadelphia ai thil hlun lam mithiam te pawl in tawlrelhnak in digital hmangin laai hlun te pawl siik thil tuhin bawn ii.

Past Horizons thuthang in he minung ruh heh British archeologist Sir Leonard Wooley in 1929/30 kum dung ah Penn Museum le British Museum te pawl thawn per tlang in Iraq ram ai Nasiriyah hmun ai hlanlai khuapui hlun khiah co ai tawk hnak ii.

Sir Leonard Wooley in a reelhnak ah a tawkhmun heh lai hnia ah ii ai nawgbeek feet 50 dung sah hnia ah umh ti ii. A tawkhnak heh hlanlai siangpahrang te hlanmual kum 4,500 dung ai umhnak hnia lam nawngbeek sah roh hnia ah bawm song ah tawk ii. A zingzoihnak ah a tawkhnak nawngbeek heh a vum ai hlanmual hnakin kum 2,000 dung upa ai cia heh 5,500-4000 BC kum dung ii. A tawk fangin mi 48 ai minung ruh te khai a hiang ah tawk bial ii. Cia songin Noah ruh heh him ngai le khim ber in tawk ii.

He thil tawkhnak in a fianghnak tu tunhlan ah tilik umh awng maanin nawngbeek sah roh umh awng tihnak laar ii. Tunhlan kum 4,500 dung ai hlanmual hnia ah tawkhnak i maanin a tawkhnak heh Bible ai tikcu te thawn a nongdun roh ii.

 

noah
Noah ruh laipua song ah hetin tawk ii. 1929-30 dung ah Iraq ram ai Ur khuapui hlun umhmun ah Sir Leonard Wooley hohahnak in Penn Museum/British Museum pawlkom in tawkhnak ii.
noah
Laipua song in a co hnua ah London ah siik fiang tuhin fehpui le cetan Philadelphia ah hlen ii. Philadelphia ah hetin thing bawm song ah koih ai lin thil tuhin hming le number dahhnak umh loin kum 85 dung hlum ii.
noah
Napertu pawl in Noah ruh khiah laihnia feet 50 dung an hetin laipua ah kailak bawn in cawi ii.
noah
Noah ruh hnawm tuh lovin plaster thawn tuam le lawng in phur ii. Phur remcang tuhin a tuamhnak laipua te pawl lon sek zo ii.
noah
He kum 6,500 dung upa hnak minung ruh heh Penn Museum hnia ber ah tawk leh ii. A saulam feet 5 le inch 9 ii ai a thi fangin kum 50 dung mi i tuhin um ii.
noah
Noah luruh

Related Post

Leave a Reply