Khrihfa Thuthang

Minute 5 caang Khrihfa 1 reek tuar ii

Christian Freedom International pawlkom in laivum ai Khrihfa dinhmun hlir ai tunah minute 5 caangin Khrihfa 1 reek tuar tio tiin phuang ii. Laivum ah Khrihfa heh ram 105 ah million 200 dung umh tuhin um ii. He zinngzoihnak in tunhlan 2000 kum hlan hnakin tunhnua lam ah sanghnak maanin

Read more
Jerusalem Temple thar sa hnak tuh sumsaw khon zo ai design bawn zo

Jerusalem Temple thar sa hnak tuh sumsaw khon zo ai design bawn zo

Isarel ai Jerusalem Temple thar ca pawlkom dinghnak th Temple Institute in tun heh sumsaw khawl ai ni 60 song ah $100,000 ngah ngah zo ai design thar in a sa tuhdan Blue Print te khai bawn liang hang tihnak October 3, 2014 nia ah phuang zo ii. Temple sa

Read more
Bible ai Noah minung ruh tawk?

Bible ai Noah minung ruh tawk?

Philadelphia ai Penn Museum (Thil hlun dahhmun) ai scientist te pawl in tunhlan kum 6,500 dung ai minung ruh heh Bible song ai Ur khuapui ah tawk ii. He minung ruh heh Bible ai Noah i tuhin ruat ai Noah tiin ko ii. Ur khuapui heh tun ai Iraq ram

Read more
Malaysia Court In Allah Thu Relcat

Malaysia Court In Allah Thu Relcat

Malaysia ram ai Court sangber (Federal Court) in Allah thu ah thu relcat hnak nai zo ii. Lower Court in thurelcathnak khiah Court Sangber in lungkhim pui ve ii. Court Sangber in Muslim lo te in Allah hmang thil ve lo tin thurelcat ii. Tih bang te man Malaysia ramah

Read more
Ukraine ram ai Jews te pawl zohsuam tuar, Israel ram ah tlan tum

Ukraine ram ai Jews te pawl zohsuam tuar, Israel ram ah tlan tum

Tun teng Ukraine ram buaihnak ah Jews miphun te pawl roh ngaiin zohsuam tuar ii. Tun bang ai Ukraine ram buaihnak ah Jews te pawl a lau roh ii. Tunhlan laivum ralpui 2hnak lai ai miphun paai tuhin reekhnak Holocaust ah Ukraine ram ah Jews miphun heh million dung reek

Read more
2014-2015 song ah hlapa thisan bangin vai 4 cang tuh

2014-2015 song ah hlapa thisan bangin vai 4 cang tuh

NASA in kin lailung le hlapa merdan te pawl heh computer in zong ai tunhlan kum 5000 lam tian, tunhnua lam tian in a tikcu le caan te pawl ngan ii. Kin lailung, hlapa le ni heh rin khat in umh caan umh de nithim le hlathim hleng de ii.

Read more
Kum 4000 dung ai Babylon khawnlung ah Noah lawng thula bang tawk

Kum 4000 dung ai Babylon khawnlung ah Noah lawng thula bang tawk

Hlanlai Mesopotamia san ai khawnlung per niu ah Bible ai Noah thula thawn bangdunhnak nganhnak heh London ai British Museum (Thil hlun te dahhmun inn) ah siik thil ah dah le tunhlan kum 4000 dung ai ti ii. Khawnlung vum ai thula heh Irving Finkel in siar ai riin 60

Read more
Grammy ah Satan thangphathnak lungkhim loin Natalie Grant suak kio

Grammy ah Satan thangphathnak lungkhim loin Natalie Grant suak kio

Western ram ai Khrihfa song in laivum ah laasathiam in lar ben Natalie Grant heh laasathiam te cawimawihnak avai 56hnak Grammy Award ah Satan thangphathnak laa te pawl tel a sanghnak thawn rem lo maan suak kio ii. Grant in Tweeter ah hetin laai hlat ii. “Grammy hmun an khuahma

Read more
USA ai Oklahoma acozah hmunpui ah Satan zuk dinh tum

USA ai Oklahoma acozah hmunpui ah Satan zuk dinh tum

America am rai Oklahoma khawpui lai ai lampui hiang ah Bible song ai thukham 10 lungphun bir in dahhnak maan Satan bia te pawl in khai a hiang ah Satan lungphun dinh tuh ve ii. Thukham 10 lungphun heh Statehouse luthnak hiang ah birhnak ii. 2009 kum ah Republican party

Read more
Bible hlun le thar san karlak Hasmonean inn tawk hang

Bible hlun le thar san karlak Hasmonean inn tawk hang

Kum 100 dung cawl rohin David khawpui Jerusalem ah si li hnak tun fangin Hasmonean san ai inn sa hnak tawk hang ii. Lai hnia ah co ai a tawk hnua tun naai Dec 2 nia ah Jerusalem ai Antiquities Authority tihnak hlanlai thil ah thunaitu te in thu fiang

Read more